Prijzen

 

Prijslijst

Voor onze prijslijst klik hier >>


Huurtermijnen en facturering

Het (watersport)jaar loopt bij ons van 1 april tot 1 april. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 november. De jaarlijkse kosten voor (vaste) ligplaatsen  worden in 2 termijnen van 50% gefactureerd tenzij de huurovereenkomst binnen 3 maanden voorafgaand aan het betreffende jaar/seizoen wordt afgesloten. In dat geval wordt het totale bedrag in een keer gefactureerd. Het stroomverbruik wordt 2 keer per jaar opgenomen. Indien van toepassing ontvangt u hiervoor separate facturen rond 1 april en 1 november. 


Voorwaarden voor acceptatie

Voorwaarde voor acceptatie is dat de boot in goede technische staat is en dat deze aan de buitenzijde goed is onderhouden. Grotere onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de boot (bijvoorbeeld schuren en schilderen) zijn niet toegestaan in de haven. Bij de aanvraag ontvangen wij graag een recente foto van de boot.

Ter info: bij een (tussentijdse) verkoop van de boot is het de ligplaatshouder niet toegestaan de ligplaats te laten overnemen door de nieuwe eigenaar van de boot. Dit kan uitsluitend na toestemming van Maastricht Marina na het totstandkomen van een ligplaatsovereenkomst met de nieuwe eigenaar. 

Nieuws

Maastricht Marina beschikt nu ook over oplaadvoorzieningen voor electrische auto's. Het systeem werkt met de standaard pasjes ...

> Lees meer